Mág I

Mág

Popis karty:

Základní princip:

TVOŘIVOST V AKCI

Element:

VZDUCH

Na kartě vidíme postavu Mága oblečeného do červeného roucha, barva naznačuje přítomnost osobní tvořivé síly. Pod rouchem má bílou tógu, ta je symbolem čistých úmyslů a jeho činů. Místo opasku můžeme vidět hada, který si požírá svůj ocas, ten symbolizuje nekonečný cyklus evoluce. Znak nekonečna můžeme vidět i nad jeho hlavou, který představuje jeho spojení s Duchem. V jedné ruce drží hůl se dvěma zakončeními, která směřují vzhůru, zatímco, druhá ruka ukazuje směrem k zemi. Tento postoj odráží jeho schopnost přenést síly a dary Ducha do materiální roviny. Dále na kartě můžeme vidět, že na stole před ním leží pracovní pomůcky, hůl (duch), pohár (emoce), meč (mysl) a pentakl (hmota). Přenesl tyto aspekty světa do vlastní pracovny a používá je pro svou magickou a transformační práci. Kolem něj se utvořil kruh z lilíi a růží, které vyjadřují rozvoj (nebo rozkvět) vědomí a prvek usilování o vyšší duchovní úspěchy.

Ve výkladu:

Karta Mág ukazuje, že tazatel má pod kontrolou své nejbližší okolí. Má velký vliv a moc nad tím co se v jeho životě odehrává a také na okolí ve svém životě. Má schopnosti a talent dosáhnout to, co si v životě určí, dosáhne svých cílů, které má ve své mysli. Tato karta představuje činorodé využití intuice, sebedůvěry, síly vůle, inteligence a dovedností. Tyto vlastnosti dovedou tazatele k dosažení úspěchu, splnění úkolu.

Převrácený význam:

Tato karetní pozice může varovat před zneužitím individuální moci, cílem se stává osobní zisk a egoistická kontrola nad situací. Tazatel pravděpodobně použil podvod a manipulace místo, aby se spojil s vyšší mocí dobra.

Esoterický význam:

Karta Mág ukazuje, jak mocným nástrojem muže být vědomí, spojí-li se s přírodními silami, které jsou kolem nás. Vědomí jedince se pak vyvíjí podle plánu ke správnému používání životní energie. Člověk je schopen přivolat Ducha (s použitím svých vlastních emocí, myšlenek a fyzických nástrojů), aby mohl materializovat a tvořit.

Karta osobnosti:

Sebevědomí, umělecké sklony, diplomat, dovednost ovlivňovat druhé, vrozená chytrost, ambice, silná vůle, rychlé myšlení, nositel jara a věčného mládí.

Osvícení, je třeba následovat stezku vedoucí k pochopení smyslu přírodních zákonů. Vyzbrojen touto znalostí se můžete bezpečně zúčastnit dané situace, a být pozitivní silou spoluvytváření okolního světa.

Ve vztazích: (i na vztah mezi dvěma lidmi)

Má velký vliv na své blízké.

City: (jedné osoby ke druhé)

Neupřimné.

Pracovní stránka:

Řemeslnost, velká zručnost, schopnost využít veškeré své zručnosti a znalosti ke splnění úkolů, diplomatické schopnosti, má velké ambice, vynalézavost, schopnost improvizace, dobré vyjadřování, obchodní talent.

Problém: (otázka na nějaký problém)

Výhodné šance a příležitosti mohou být prospěšně zužitkovány.

Chování: (momentální chování osoby na kterou se ptáme)

Využití situace ve svůj prospěch.

Momentální pocity: (osoby na kterou se ptáme)

Sebevědomí, svěžest.

Tato stránka již byla zobrazena 24219x

Květnový pozdrav

Milí návštěvníci, přátelé a příznivci,

Květen je krásný čas, teplých dní je víc a víc. Zahrádky a parky se mění v přehlídku kvetoucích stromů, keřů a květin. Každý z nás pocítí to teplo, které nás posiluje a dodává nám dobrou náladu.

Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění májek a hlavně je považován za měsíc lásky.

1. května je mezinárodní svátek práce, ale je to také den kdy chlapci líbají dívky pod kvetoucím stromem. Druhou květnovou neděli se slaví svátek matek.

Měsíc květen začíná stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen.

Užijte si jarní dny a nezapomeňte, že každý den je krásný, když máme slunce v duši..

Přeji Vám vše dobré a hodně štěstí.

Vaše kartářka Eva

Květen