Mág I

Mág

Popis karty:

Základní princip:

TVOŘIVOST V AKCI

Element:

VZDUCH

Na kartě vidíme postavu Mága oblečeného do červeného roucha, barva naznačuje přítomnost osobní tvořivé síly. Pod rouchem má bílou tógu, ta je symbolem čistých úmyslů a jeho činů. Místo opasku můžeme vidět hada, který si požírá svůj ocas, ten symbolizuje nekonečný cyklus evoluce. Znak nekonečna můžeme vidět i nad jeho hlavou, který představuje jeho spojení s Duchem. V jedné ruce drží hůl se dvěma zakončeními, která směřují vzhůru, zatímco, druhá ruka ukazuje směrem k zemi. Tento postoj odráží jeho schopnost přenést síly a dary Ducha do materiální roviny. Dále na kartě můžeme vidět, že na stole před ním leží pracovní pomůcky, hůl (duch), pohár (emoce), meč (mysl) a pentakl (hmota). Přenesl tyto aspekty světa do vlastní pracovny a používá je pro svou magickou a transformační práci. Kolem něj se utvořil kruh z lilíi a růží, které vyjadřují rozvoj (nebo rozkvět) vědomí a prvek usilování o vyšší duchovní úspěchy.

Ve výkladu:

Karta Mág ukazuje, že tazatel má pod kontrolou své nejbližší okolí. Má velký vliv a moc nad tím co se v jeho životě odehrává a také na okolí ve svém životě. Má schopnosti a talent dosáhnout to, co si v životě určí, dosáhne svých cílů, které má ve své mysli. Tato karta představuje činorodé využití intuice, sebedůvěry, síly vůle, inteligence a dovedností. Tyto vlastnosti dovedou tazatele k dosažení úspěchu, splnění úkolu.

Převrácený význam:

Tato karetní pozice může varovat před zneužitím individuální moci, cílem se stává osobní zisk a egoistická kontrola nad situací. Tazatel pravděpodobně použil podvod a manipulace místo, aby se spojil s vyšší mocí dobra.

Esoterický význam:

Karta Mág ukazuje, jak mocným nástrojem muže být vědomí, spojí-li se s přírodními silami, které jsou kolem nás. Vědomí jedince se pak vyvíjí podle plánu ke správnému používání životní energie. Člověk je schopen přivolat Ducha (s použitím svých vlastních emocí, myšlenek a fyzických nástrojů), aby mohl materializovat a tvořit.

Karta osobnosti:

Sebevědomí, umělecké sklony, diplomat, dovednost ovlivňovat druhé, vrozená chytrost, ambice, silná vůle, rychlé myšlení, nositel jara a věčného mládí.

Osvícení, je třeba následovat stezku vedoucí k pochopení smyslu přírodních zákonů. Vyzbrojen touto znalostí se můžete bezpečně zúčastnit dané situace, a být pozitivní silou spoluvytváření okolního světa.

Ve vztazích: (i na vztah mezi dvěma lidmi)

Má velký vliv na své blízké.

City: (jedné osoby ke druhé)

Neupřimné.

Pracovní stránka:

Řemeslnost, velká zručnost, schopnost využít veškeré své zručnosti a znalosti ke splnění úkolů, diplomatické schopnosti, má velké ambice, vynalézavost, schopnost improvizace, dobré vyjadřování, obchodní talent.

Problém: (otázka na nějaký problém)

Výhodné šance a příležitosti mohou být prospěšně zužitkovány.

Chování: (momentální chování osoby na kterou se ptáme)

Využití situace ve svůj prospěch.

Momentální pocity: (osoby na kterou se ptáme)

Sebevědomí, svěžest.

Tato stránka již byla zobrazena 28760x

Červnový pozdrav

Milí návštěvníci, přátelé a příznivci,

Máme tu červen, šestý měsíc v roce. V tomto období se láme jaro a léto, prožijeme nejdelší den, a také samozřejmě slunovrat.

Jméno tohoto měsíce je odvozeno od barvy zralého ovoce a to sladkých jahod nebo třešní.

Trochu pranostiky

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.

Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.

Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

Užijte si poslední jarní dny a nezapomeňte, že každý den je krásný, když máme slunce v duši..

Přeji Vám vše dobré a hodně štěstí.

Vaše kartářka Eva

Červen