Blázen 0

Blázen

Popis karty:

Základní princip:

VSTUP

Element:

VZDUCH

Na kartě vidíme mladíka kráčejícího bezstarostně směrem k převisu, dívá se do nebe, zdánlivě si neuvědomuje nebezpečí, které na něj číhá. V uzlíčku, hozeném přes rameno, má vše co vlastní. Tato karta obsahuje hlubokou symboliku, která daleko přesahuje pouhé „bláznovství“. Hory v Tarotu často znamenají Božský Řád, jsou mu tedy známy Vyšší nebeské Zákony. Na cestě pozemských věcí vyžaduje pouze málo, neboť v sobě nese velký příslib tvořivosti. To poznáme podle zářícího slunce, které mu shora posílá své paprsky a svítí na jeho rukávy, nesoucí Vesmírný plamen. Číslo nula neznamená, že je Blázen všechno a zároveň nic? Jeho spodní šat je bílé barvy, je „zahalen“ do vnitřní moudrosti. Podíváme-li se zblízka na záhyby jeho šatů přímo u krku, uvidíme hebrejská písmena YHVH, posvátné jméno Boží (Jahve). Je ochraňován. Jeho pes je symbolem věrnosti (Cestě) a bláznovým zvládnutím své emocionální, zvířecí povahy. V ruce nese bílou růži, symbol čistoty duchovní lásky, jeho hůlka nám napovídá, že dosáhl také jistého stupně pravomocí a pochopení pro využití síly, vůle. Na jeho opasku vidíme sedm kruhů, které jsou připodobněním sedmi posvátným planetám sluneční soustavy, sedmi rovinám bytí („Sedmi nebes“) a sedmi základních energetických center lidského těla (čaker). Opasek také symbolizuje cykly časové a cykly omezení, jejichž pochopení je nezbytné pro úspěšný život „dole na Zemi“. Plášť Blázna je posetý mocnými symboly, půlměsíc na rameni zastupuje přítomnost. Duše: napravo ve spodní části přehozu (ukryté v kruhu) je hebrejské písmeno „Šin“, které znamená Svatý Duch (Dech Života“), kruhy samotné znamenají sílu tvořivosti v pohybu. Proč je tedy Blázen? Možná proto, že se přese všechnu svoji moudrost a lásku rozhodl opustit nebeský chrám a putovat světem smyslů. Je tedy Blázen nebo spíše Spasitel?

Tato karta je tedy zvláštní, postava na kartě je nápadná, její obličej představuje vše pozemské. Právě vstoupil na cestu životem, nebo pokračuje v další pouti.

Blázen vyjadřuje otevřenost bez předsudků vůči všemu novému, dále pak zvědavost, přirozenost, bezstarostnost a důvěru, je zástupcem tvůrčího prazákladu, který často prožíváme jako chaotický, nicméně vždy přináší něco nového, dá se i zdůraznit jeho spolehlivý instinkt. Crowley prezentoval blázna jako pralátku (prima materia), z níž vše vzniklo a vzniká. Z toho vyplývá, že s tímto „jokerem“ je možné vše nové a vše, co se vyvíjí.

Ve výkladu:

Karta Blázen odráží přítomnost radosti, lásky a moudrosti, která ještě musí být projevena v praktických činech, tazatel se možná ocitá v takové životní pozici, kde se cítí vcelku pohodlně a je osvobozený od světských starostí. Je ale toto odtržení se od okolností moudré? Je zde veškerá odvaha, vroucnost, láska, ale je přítomná i jistá nevědomost o tom, co s sebou přinese budoucnost a jak se tyto dary mohou aplikovat a využít.

Převrácený význam:

Tazatel možná jedná příliš bezstarostně a podceňuje význam této situace. Nebere v potaz stupeň vážnosti, kterou životní okolnosti vyžadují.

Esoterický význam:

Disciplína na duchovní cestě. Cesta do neznáma za účelem získání darů Ducha pro druhé. Připravenost podstoupit další testy a zkoušky na Cestě.

Karta osobnosti:

Osoba s touto kartou je lehkomyslná, bezstarostná, idealistická, má čisté srdce, je podnikavá a má dobrou intuici, prochází životem bez starostí o okolní svět.

Ve vztazích: (i na vztah mezi dvěma lidmi)

K blízkým lidem má pozitivní vztah.

City: (jedné osoby ke druhé)

Bláznivé zamilovaní.

Pracovní stránka:

Podnikavý, lehkovážný, pozitivní.

Problém: (otázka na nějaký problém)

Štěstí o které se nijakým způsobem nezasloužíme, začátek dobrodružství, dosažení cíle.

Chování: (momentální chování osoby na kterou se ptáme)

Intuitivní, instintivní jednání, až mladická nerozvážnost, jde si za svým cílem bez ohledu na překážky.

Momentální pocity: (osoby na kterou se ptáme)

Nejistota

Tato stránka již byla zobrazena 17147x

Červencový pozdrav

Milí návštěvníci, přátelé a příznivci,

Červenec je čas prázdnin a dovolených, mnoho lidí nabírá nové síly na další práci, ale zase pro mnohé je to vyvrcholení jejich činností. Prožijte léto podle vašeho přání a ať Vás slunce hezky hřeje a deštík příjemně zchladí.

Trochu pranostiky

Když dne ubývá, horka přibývá.

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Co červenec končí, srpen začíná.

Slunce peče - déšť poteče.

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Červenec - úrody blíženec.

Nebyl -li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Užijte si letní dny a nezapomeňte, že každý den je krásný, když máme slunce v duši..

Přeji Vám vše dobré a hodně štěstí.

Vaše kartářka Eva

Červenec