Císařovna III

Císařovna

Popis karty:

Základní princip:

SPOJUJÍCÍ

Element:

VENUŠE

Na kartě vidíme Císařovnu, je vznešeného vystupování, z nějž vyzařuje klidná sebedůvěra. Její korunu, kterou má na hlavě, zdobí dvanáct hvězd, ty představují pochopení dvanácti základních vzorců a archetypů, které dohromady vytvářejí všechny formy života,(zvěrokruh). Vedle ní leží znak ve tvaru srdce, do kterého je vyryt symbol Venuše. Pravděpodobně chce ukázat dynamiku vztahu a realizace krásy. Kukuřičné pole před Císařovnou přestavuje plodnost. Za ní přechází potok ve vodopád, což značí její spojení s citovou povahou. Ženy v Tarotu jsou obecně nositelky emocionálního ducha. Císařovna na kartě má omotanou myrtu kolem hlavy. Dávný symbol naznačuje vědomé poznání přírodních zákonů a vítězství nad osobními vášněmi. Myrta je také spojována s planetou Venuší.

Ve výkladu:

Tato karta ukazuje, že tazatel je připraven na to, aby mohl docílit zlepšení života skrze spolupráci se svým okolím. Dále tato karta hovoří o člověku, který je obdařen schopností naslouchat a chápat. Císařovna naznačuje, že tazatelka je schopná být představitelkou krásy a harmonie, a stejně tak je i vytvářet. Pokud se tazatel zajímal o okolnosti, které ovlivňují jeho vztahy, pak je tato karta velmi dobrým znamením. Jestliže se tazatel snaží začít nebo udržet obchod. Pak tato karta ukazuje, že tato situace by měla přinést zisk oběma zainteresovaným stranám. Císařovna často naznačuje, že v současné situaci nechybí hojnost finančních zdrojů, ani citová podpora.

Převrácený význam:

Tato karta může odrážet ztrátu osobní síly kvůli přílišnému zdůraznění citových a materiálních potřeb někoho jiného, tudíž zanedbávání potřeb svých vlastních, Obrácená pozice této karty se týká nerozhodnosti týkající se druhých a zmatenosti, neboť člověk neví, kterým směrem by se vztah měl ubírat. Tazatel také možná považuje spolupráci s ostatními lidmi za nesnadnou, Příčina tohoto nedostatku harmonie je většinou v samotném tazateli, je třeba pohledu do vlastního nitra. Podívejte se na ostatní karty ve výkladu a zjistěte, které psychologické nebo společenské okolnosti vedly k tomuto pocitu odcizení.

Esoterický význam:

Představivost, která je součástí ženského životního principu, pomáhá podvědomí získat informace z okolí, které z nich dále vytváří nové formy, a vzorce pro tvořivé sebevyjádření.

Karta osobnosti:

Mateřské aspekty, rádkyně, vůdčí osobnost, smysl pro humor, vyrovnanost, rozhodnost, dobročinnost, chápavost, rozumný přístup, slušné chování, fyzické potřeby. Tato naše součást nám dovoluje zažít pocit spojení s naším okolím a našimi činnostmi, tato stránka naši osobnosti nám umožňuje soucit s druhými.

Ve vztazích: (i na vztah mezi dvěma lidmi)

Rozumný přístup, lidé u ní najdou ochranu a pomoc.

City: (jedné osoby ke druhé)

Ochránce.

Pracovní stránka:

Vůdčí osobnost, dobrý a spolehlivý pracovník, rozumný přístup a slušné chování.

Problém: (otázka na nějaký problém)

Z předešlých aktivit a snah vznikají výsledky a úspěch.

Momentální pocity: (osoby na kterou se ptáme)

Ochránění.

Tato stránka již byla zobrazena 12783Arrayx

Dubnový pozdrav

Milí návštěvníci, přátelé a příznivci,

první dubnový den je apríl, je již od 16. století spojen s různými žertíky. Není původně českou tradicí, ale vzhledem k naši povaze a smyslu pro humor, tato tradice se u nás zabydlela a zdomácněla. Také oslavíme svatého Vojtěcha a svatého Jiřího. Prvního dubna letos, ale také oslavíme nejvýznamnější svátek a to Velikonoce. Křesťané rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt, strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu..Skrze vzkříšení objevujeme nový život.

V tento den můžeme slýchávat třeba tyto koledy:

Malý koledníček
Já jsem malý koledníček, tetičko přišel jsem si pro červený vajíčko. Pro vajíčko červený, pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko, koledníček milý?

Hody hody doprovody
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný. Nedáte-li, malovaný, dejte aspoň bílý, slepička Vám snese jiný.

Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku, všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko.

Užijte si jarní dny a velikonoční svátky. Nezapomeňte, že každý den je krásný, když máme slunce v duši.

Přeji Vám krásné dubnové dny.

Mějte se moc krásně.

Vaše kartářka Eva

Duben