Císařovna III

Císařovna

Popis karty:

Základní princip:

SPOJUJÍCÍ

Element:

VENUŠE

Na kartě vidíme Císařovnu, je vznešeného vystupování, z nějž vyzařuje klidná sebedůvěra. Její korunu, kterou má na hlavě, zdobí dvanáct hvězd, ty představují pochopení dvanácti základních vzorců a archetypů, které dohromady vytvářejí všechny formy života,(zvěrokruh). Vedle ní leží znak ve tvaru srdce, do kterého je vyryt symbol Venuše. Pravděpodobně chce ukázat dynamiku vztahu a realizace krásy. Kukuřičné pole před Císařovnou přestavuje plodnost. Za ní přechází potok ve vodopád, což značí její spojení s citovou povahou. Ženy v Tarotu jsou obecně nositelky emocionálního ducha. Císařovna na kartě má omotanou myrtu kolem hlavy. Dávný symbol naznačuje vědomé poznání přírodních zákonů a vítězství nad osobními vášněmi. Myrta je také spojována s planetou Venuší.

Ve výkladu:

Tato karta ukazuje, že tazatel je připraven na to, aby mohl docílit zlepšení života skrze spolupráci se svým okolím. Dále tato karta hovoří o člověku, který je obdařen schopností naslouchat a chápat. Císařovna naznačuje, že tazatelka je schopná být představitelkou krásy a harmonie, a stejně tak je i vytvářet. Pokud se tazatel zajímal o okolnosti, které ovlivňují jeho vztahy, pak je tato karta velmi dobrým znamením. Jestliže se tazatel snaží začít nebo udržet obchod. Pak tato karta ukazuje, že tato situace by měla přinést zisk oběma zainteresovaným stranám. Císařovna často naznačuje, že v současné situaci nechybí hojnost finančních zdrojů, ani citová podpora.

Převrácený význam:

Tato karta může odrážet ztrátu osobní síly kvůli přílišnému zdůraznění citových a materiálních potřeb někoho jiného, tudíž zanedbávání potřeb svých vlastních, Obrácená pozice této karty se týká nerozhodnosti týkající se druhých a zmatenosti, neboť člověk neví, kterým směrem by se vztah měl ubírat. Tazatel také možná považuje spolupráci s ostatními lidmi za nesnadnou, Příčina tohoto nedostatku harmonie je většinou v samotném tazateli, je třeba pohledu do vlastního nitra. Podívejte se na ostatní karty ve výkladu a zjistěte, které psychologické nebo společenské okolnosti vedly k tomuto pocitu odcizení.

Esoterický význam:

Představivost, která je součástí ženského životního principu, pomáhá podvědomí získat informace z okolí, které z nich dále vytváří nové formy, a vzorce pro tvořivé sebevyjádření.

Karta osobnosti:

Mateřské aspekty, rádkyně, vůdčí osobnost, smysl pro humor, vyrovnanost, rozhodnost, dobročinnost, chápavost, rozumný přístup, slušné chování, fyzické potřeby. Tato naše součást nám dovoluje zažít pocit spojení s naším okolím a našimi činnostmi, tato stránka naši osobnosti nám umožňuje soucit s druhými.

Ve vztazích: (i na vztah mezi dvěma lidmi)

Rozumný přístup, lidé u ní najdou ochranu a pomoc.

City: (jedné osoby ke druhé)

Ochránce.

Pracovní stránka:

Vůdčí osobnost, dobrý a spolehlivý pracovník, rozumný přístup a slušné chování.

Problém: (otázka na nějaký problém)

Z předešlých aktivit a snah vznikají výsledky a úspěch.

Momentální pocity: (osoby na kterou se ptáme)

Ochránění.

Tato stránka již byla zobrazena 10371Arrayx

Květnový pozdrav

Milí návštěvníci, přátelé a příznivci,

Květen je krásný čas, teplých dní je víc a víc. Zahrádky a parky se mění v přehlídku kvetoucích stromů, keřů a květin. Každý z nás pocítí to teplo, které nás posiluje a dodává nám dobrou náladu.

Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. stavění májek a hlavně je považován za měsíc lásky.

1. května je mezinárodní svátek práce, ale je to také den kdy chlapci líbají dívky pod kvetoucím stromem. Druhou květnovou neděli se slaví svátek matek.

Měsíc květen začíná stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen.

Užijte si jarní dny a nezapomeňte, že každý den je krásný, když máme slunce v duši..

Přeji Vám vše dobré a hodně štěstí.

Vaše kartářka Eva

Květen